Chi bộ đảng gồm 10 đồng chí:

Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Thu

Phó bí thư chi bộ: Đ/c Đinh Hồng Ngoại